Members   (2019.9月現在)

★Conductor
 Masaaki Tsuchida
 Satoru Yoshida
★Instructor (for Strings)
 Misako Sato
 Kunio Ichimura
 Kenji Ishibashi

★Concert Master
 Yuriko Taniguchi
★1st Violins (5)
 Yuriko Taniguchi
 Hisae Nagano
 Mika Munemura
 Masahiro Ohashi
 Keiko Ohtake
 Hiromichi Ohishi
 Yurika Kumada
 Masako Ichikawa
 Yukie Sekiguchi
★2nd Violins (5)
 Yasuko Tsuchihashi
 Sawako Otake
 Kiyoko Oka
 Toshio Akiyama
 Akiko Sasaki
 Yumiko Kumada
 Noriko Kuroda
 Kiyotoshi Yamakawa
 Akie Yuki
 Yumiko Watanuki
★Violas (8)
 Hiroko Ogura
 Yoko Uda
 Matsue Sato
 Katsuyuki Haino
 Yumi Shiraiwa
 Satsuki Yoshizawa
 Takashi Nakawatari
 Miyako Nakawatari
★Cellos (4)
 Hisae Yokokawa
 Mamoru Tsuzurahara
 Hisatsugu Ishihara
 Mai Wada
 Kenji Suzuki
 Tetsuya Haino
★Double Basses (4)
 Hiroki Tojo
 Keisuke Ichino
 Yuki Hayashi
 Riko Kamiya
 Yoshimi Furusato
 Minako Kashima
★Flutes (3)
 Keiko Shimizu
 Masako Imamura
 Yuho Ohashi
 Yuko Minami
 Yukari Miyazaki
 Akane Komoriya

★Clalinets (3)
 Kaichirou Nakahara
 Yui Komiyama
 Rie Horikoshi
 Kumiko Yoshinaga
★Horns (4)
 Kaori Misumi
 Yasunobu Kogo
 Rie Ishikawa
 Katsuyuki Kon
 Takashi Nakamura
 Masaru Chiba
 Akihiro Tada
 Takao Shino
 Yasunori Higuchi

★Trombones (3)
 Toshihiro Sato
 Takeshi Kamiko
 Hiroyasu Takeuchi
 Sanae Nakamura
 Kenichi Tanaka
★Timpani & Percussions (1)
 Naomi Endo
 Kyoko Ikuta
★Oboes (1)
 Ayaka Akiba
 Emi Noguchi
★Bassoons (0)
 Kenichi Kiyama
★Trumpets (1)
 Yumiko Kamiya
 Mitsuru Jibiki
 Hiroshi Tsuchihashi
 Eri Umetsu
★Tubas (0)