Members   (2023年6月現在)

★Conductor
 Masaaki Tsuchida
 Satoru Yoshida
★Instructor (for Strings)
 Misako Sato
 Kunio Ichimura
 Kenji Ishibashi

★Concert Master
 Yuriko Taniguchi
★1st Violins (8)
 Yuriko Taniguchi
 Hisae Nagano
 Keiko Ohtake
 Tomomi Fujie
 Manon Fujie
 Noriko Kuroda
 Mika Munemura
 Masako Ichikawa
★2nd Violins (7)
 Yasuko Tsuchihashi
 Sawako Otake
 Akiko Sasaki
 Tom Nagano
 Mutsuko Ohsawa
 Toshio Akiyama
 Hiroe Watanabe
 Kiyoko Oka
★Violas (9)
 Hiroko Ogura
 Yoko Uda
 Matsue Sato
 Katsuyuki Haino
 Yumi Shiraiwa
 Takashi Nakawatari
 Miyako Nakawatari
 Satsuki Yoshizawa
 Midori Wakamatsu

★Cellos (3)
 Hisatsugu Ishihara
 Mamoru Tsuzurahara
 Hisae Yokokawa
 Chiharu Hayashi
★Double Basses (2)
 Hiroki Tojo
 Keisuke Ichino
 Yuki Hayashi
★Flutes (3)
 Masako Imamura
 Keiko Shimizu
 Yukiko Tsuchiya

★Clarinets (3)
 Rie Horikoshi
 Kaichirou Nakahara
 Yui Komiyama
★Horns (3)
 Rie Ishikawa
 Yuma Ishikawa
 Aya Endo
 Yasunobu Kogo
★Trombones (2)
 Toshihiro Sato
 Takeshi Kamiko
★Timpani & Percussions (1)
 Naomi Endo
★Oboes (0)
★Bassoons (0)
★Trumpets (1)
 Izumi Fukuyama
★Tubas (0)